ஆர்ப்பாட்டம்

ஆர்ப்பாட்டம்

கூடங்குளம் அணு உலைக்கு எதிராக 23-10-2011 அன்று பனகல் மாளிகை அருகில் நடைபெற்ற கண்டன  ஆர்ப்பாட்டம்

Advertisements

About tiepasarai

Thamizaga Ilainjar Ezuchi Pasarai
Image | This entry was posted in நிகழ்வுகள். Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s