கண்டன கூட்டம்

கண்டன கூட்டம்

பரமகுடி துப்பாக்கி சூட்டிற்கு கண்டனம் தெரிவித்து நடைபெற்ற கூட்டம். இடம்: இக்சா மையம்.

Advertisements

About tiepasarai

Thamizaga Ilainjar Ezuchi Pasarai
Image | This entry was posted in நிகழ்வுகள். Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s